شماره 9 / موج نو

شماره 9 / موج نو

شناسـ‌نامه اثرهنری

نام هنرمند: حوریه هاشمی

نام اثر: شماره 9 / موج نو

تکنیک: میکس مدیا

سبک: آبستره (مدرن)

ابعاد اثر: 100×40

قیمت: تماس با هنرمند

توضیحات:
تصویر فریم قاب بصورت مجازی می‌باشد و ابعاد اثر بدون قاب درج شده است.

اَپ لیلیت

دریافت رایگان اپلیکیشن لیلیت