شماره 2 / موج نو

شماره 2 / موج نو

شناسـ‌نامه اثرهنری

نام هنرمند: حوریه هاشمی

نام اثر: شماره 2 / موج نو

تکنیک: اکریلیک

سبک: آبستره (مدرن)

ابعاد اثر: 50×50

قیمت: تماس با هنرمند

توضیحات:
تصویر فریم قاب بصورت مجازی می‌باشد و ابعاد اثر بدون قاب درج شده است.

اَپ لیلیت

دریافت رایگان اپلیکیشن لیلیت