ورود به نمایشگاه ❖ می‌توانید از این نمایشگاه دیدن فرمائید و دیگران را به این گالری دعوت نمائید ❖ بازدید در تمام ساعات شبانه روز برای عموم آزاد است …
زیر نور مهتاب ¦ نمایشگاه آثار مهدیه مظلومی

زیر نور مهتاب ¦ نمایشگاه آثار مهدیه مظلومی

Mahdie Mazlomi ¦ Mahtab Exhibition

هنرمند: مهدیه مظلومی