تابلو نقاشی ماهی عاشق

تابلو نقاشی ماهی عاشق

شناسـ‌نامه اثرهنری

نام اثر: ماهی عاشق

نام هنرمند: مهدیه مظلومی (مهتاب)

تکنیک: رسامی با روان نویس روی دستمال کاغذی

سبک: کوبیسم ترکیبی

ابعاد تابلو:

قیمت: تماس با هنرمند

توضیحات:

اَپ لیلیت

دریافت رایگان اپلیکیشن لیلیت