تابلو نقاشی شماره 2 چرخش مه در انتزاع

تابلو نقاشی شماره 2 چرخش مه در انتزاع

شناسـ‌نامه اثرهنری

از مجموعه: چرخش مه در انتزاع

نام هنرمند: حوریه هاشمی

تکنیک: میکس متریال

ابعاد تابلو: 80×50

قیمت: تماس با هنرمند

توضیحات:

اَپ لیلیت

دریافت رایگان اپلیکیشن لیلیت