تابلو نقاشی شماره 2 منِ زن

تابلو نقاشی شماره 2 منِ زن

شناسـ‌نامه اثرهنری

از مجموعه: منِ زن

نام هنرمند: حوریه هاشمی

تکنیک: اکریلیک

ابعاد تابلو: 50×50

قیمت: تماس با هنرمند

توضیحات:

اَپ لیلیت

دریافت رایگان اپلیکیشن لیلیت