تابلو نقاشی شماره 3 رئال

تابلو نقاشی شماره 3 رئال

شناسـ‌نامه اثرهنری

از مجموعه: رئال

نام هنرمند: حوریه هاشمی

تکنیک: رنگ روغن

ابعاد تابلو: 100×70

قیمت: تماس با هنرمند

توضیحات:

اَپ لیلیت

دریافت رایگان اپلیکیشن لیلیت