ورود به نمایشگاه ❖ می‌توانید از آثار این مجموعه دیدن فرمائید و دیگران را به این نمایشگاه دعوت نمائید ❖ بازدید در تمام ساعات شبانه روز برای عموم آزاد است …

تابلو نقاشی شماره 1 زندانی به نام محیط زیست

شناسنامه اثر

از مجموعه: زندانی به نام محیط زیست

نام هنرمند: حوریه هاشمی

تکنیک: طراحی روی بوم با راپید و اکولین

ابعاد تابلو: 70×70

قیمت تابلو: تماس بگیرید

توضیحات: