تابلو نقاشی طبیعت پائیزی

تابلو نقاشی طبیعت پائیزی

شناسـ‌نامه اثرهنری

نام اثر: طبیعت پائیزی

نام هنرمند: معصومه استادی

تکنیک: رنگ روغن

سبک: امپرسیونیسم

ابعاد اثر: 35×45

قیمت: تماس با هنرمند

توضیحات:
تصویر فریم قاب بصورت مجازی می‌باشد و ابعاد اثر بدون قاب درج شده است.

اَپ لیلیت

دریافت رایگان اپلیکیشن لیلیت