تابلو نقاشی طبیعت زمستانی

تابلو نقاشی طبیعت زمستانی

شناسـ‌نامه اثرهنری

نام اثر: طبیعت زمستانی

نام هنرمند: معصومه استادی

تکنیک: مداد رنگی

سبک: رئالیسم

ابعاد اثر: 22×28

قیمت: تماس با هنرمند

توضیحات:
تصویر فریم قاب بصورت مجازی می‌باشد و ابعاد اثر بدون قاب درج شده است.

اَپ لیلیت

دریافت رایگان اپلیکیشن لیلیت