تابلو نقاشی کودکان کار

تابلو نقاشی کودکان کار

شناسـ‌نامه اثرهنری

نام اثر: کودکان کار

نام هنرمند: معصومه استادی

تکنیک: رنگ روغن

سبک: امپرسیونیسم

ابعاد اثر: 50×70

قیمت: تماس با هنرمند

توضیحات:
تصویر فریم قاب بصورت مجازی می‌باشد و ابعاد اثر بدون قاب درج شده است.

اَپ لیلیت

دریافت رایگان اپلیکیشن لیلیت