تابلو نقاشی خانه قدیمی

تابلو نقاشی خانه قدیمی

شناسـ‌نامه اثرهنری

نام اثر: خانه قدیمی

نام هنرمند: معصومه استادی

تکنیک: رنگ روغن

سبک: امپرسیونیسم

ابعاد اثر: 30×40

قیمت: تماس با هنرمند

توضیحات:
تصویر فریم قاب بصورت مجازی می‌باشد و ابعاد اثر بدون قاب درج شده است.

اَپ لیلیت

دریافت رایگان اپلیکیشن لیلیت