بدون عنوان

بدون عنوان

شناسـ‌نامه اثرهنری

نام اثر: بدون عنوان

نام هنرمند: فرشته مرادی

تکنیک: سیاه قلم

سبک: رئالیسم

ابعاد اثر: 70×50

قیمت: تماس با هنرمند

توضیحات:
تصویر فریم قاب بصورت مجازی می‌باشد و ابعاد اثر بدون قاب درج شده است.

rating

اَپ لیلیت

دریافت رایگان اپلیکیشن لیلیت