دامداری در پارسیان

دامداری در پارسیان

شناسـ‌نامه اثرهنری

نام اثر: دامداری در پارسیان

نام هنرمند: سامیه فولادی

تکنیک: مدادرنگی

سبک: رئالیسم

ابعاد اثر: 70×50

قیمت: تماس با هنرمند

توضیحات:
تصویر فریم قاب بصورت مجازی می‌باشد و ابعاد اثر بدون قاب درج شده است.

rating

اَپ لیلیت

دریافت رایگان اپلیکیشن لیلیت