بدون عنوان

بدون عنوان

شناسـ‌نامه اثرهنری

نام اثر: بدون عنوان

نام هنرمند: فاطمه تیموریان

تکنیک: اکریلیک و راپید

سبک: آبستره

ابعاد اثر: 40×30

قیمت: تماس با هنرمند

توضیحات:
تصویر فریم قاب بصورت مجازی می‌باشد و ابعاد اثر بدون قاب درج شده است.

rating

اَپ لیلیت

دریافت رایگان اپلیکیشن لیلیت