پرتره ببر

پرتره ببر

شناسـ‌نامه اثرهنری

نام اثر: پرتره ببر

نام هنرمند: مهرانگیز طلائی زاده

تکنیک: مدادرنگی

سبک: رئالیسم

ابعاد اثر: 40×30

قیمت: تماس با هنرمند

توضیحات:
تصویر فریم قاب بصورت مجازی می‌باشد و ابعاد اثر بدون قاب درج شده است.

rating

اَپ لیلیت

دریافت رایگان اپلیکیشن لیلیت