اشقر

اشقر

شناسـ‌نامه اثرهنری

نام اثر: اشقَر

نام هنرمند: زهرا سادات نژادعلی

تکنیک: آبرنگ و گواش

سبک: مدرن

ابعاد اثر: 49×29

قیمت: تماس با هنرمند

توضیحات:
تصویر فریم قاب بصورت مجازی می‌باشد و ابعاد اثر بدون قاب درج شده است.

rating

اَپ لیلیت

دریافت رایگان اپلیکیشن لیلیت