تابلو نقاشی یک پرنده تنها روی درخت خشکیده

تابلو نقاشی یک پرنده تنها روی درخت خشکیده

شناسـ‌نامه اثرهنری

نام اثر: یک پرنده تنها روی درخت خشکیده

نام هنرمند: مینا نیایش فر

نام مجموعه: نشنیده ام

تکنیک: آب‌مرکب روی مقوا

سبک: طراحی مفهومی

تاریخ خلق اثر: فروردین 1399

ابعاد اثر: 30×40

قیمت: تماس با هنرمند

توضیحات:
تصویر فریم قاب بصورت مجازی می‌باشد و ابعاد اثر بدون قاب درج شده است.

اَپ لیلیت

دریافت رایگان اپلیکیشن لیلیت