هنر خط

مطالب و دانستنی‌های آموزشی هنر خطاطی، خوشنویسی و نقاشیخط

خوشنویسی یا خطاطی به معنی زیبانویسی یا نوشتن همراه با خلق زیبایی است و فردی که این فرایند توسط او انجام می‌گیرد خوش نویس نام دارد، به‌خصوص زمانی که خوش‌نویسی حرفهٔ شخص باشد. گاهی درک خوشنویسی به عنوان یک هنر مشکل است. به نظر می‌رسد برای درک و لذت بردن از تجربه بصری خوشنویسی باید بدانیم خوشنویس افزون بر نگارش یک متن، سعی داشته اثری هنری با ارزش‌های زیبایی شناختی خلق کند. از این رو خوشنویسی با نگارش سادهٔ مطالب و حتی طراحی حروف و صفحه‌آرایی متفاوت است. در این بخش به مبحث خطاطی، خوشنویسی و نقاشیخط خواهیم پرداخت

شکل بخشیدن با احساس به یک چیز را هنر می‌گویند. “فردریک شوپن”