تابلو مشتاق گل

تابلو مشتاق گل

شناسـ‌نامه اثرهنری

نام اثر: مشتاق گل از سرزنش خار نترسد

نام هنرمند: پیام کافی

تکنیک: ابر و باد و نقاشی‌خط

سبک: کالیگرافی

ابعاد اثر: 40×30

قیمت: تماس با هنرمند

توضیحات:
این اثر هنری با تکنیک نقاشیخط روی سنگ طبیعی با رنگ گیاهی انجام شده است.

اَپ لیلیت

دریافت رایگان اپلیکیشن لیلیت