تابلو سوره کوثر

تابلو سوره کوثر

شناسـ‌نامه اثرهنری

نام اثر: سوره کوثر

نام هنرمند: پیام کافی

تکنیک: ابر و باد و نقاشی‌خط

سبک: کالیگرافی

ابعاد اثر: 56×37

قیمت: 8,000,000 ریال

توضیحات:
این اثر هنری با تکنیک نقاشیخط روی سنگ طبیعی با رنگ گیاهی انجام شده است.

اَپ لیلیت

دریافت رایگان اپلیکیشن لیلیت