تابلو در کوی عشق شوکت شاهی نمی‌خرند

تابلو در کوی عشق شوکت شاهی نمی‌خرند

شناسـ‌نامه اثرهنری

نام اثر: در کوی عشق شوکت شاهی نمی‌خرند

نام هنرمند: پیام کافی

تکنیک: ابر و باد و نقاشی‌خط

سبک: کالیگرافی

ابعاد اثر: 50×32

قیمت: 7,000,000 ریال

توضیحات:
این اثر هنری با تکنیک نقاشیخط روی سنگ طبیعی با رنگ گیاهی انجام شده است.

اَپ لیلیت

دریافت رایگان اپلیکیشن لیلیت