تابلو‌ای خدا این وصل را هجران مکن

تابلو‌ای خدا این وصل را هجران مکن

شناسـ‌نامه اثرهنری

نام اثر: ای خدا این وصل را هجران مکن

نام هنرمند: پیام کافی

تکنیک: ابر و باد و نقاشی‌خط

سبک: کالیگرافی

ابعاد اثر: 35×27

قیمت: 5,000,000 ریال

توضیحات:
این اثر هنری با تکنیک نقاشیخط روی سنگ طبیعی با رنگ گیاهی انجام شده است.

اَپ لیلیت

دریافت رایگان اپلیکیشن لیلیت