تابلو خطاطی روز هجران

تابلو خطاطی روز هجران

شناسـ‌نامه اثرهنری

نام اثر: روز هجران

نام هنرمند: نعیمه امینی هرندی

تکنیک: مرکب روی کاغذ

سبک: کالیگرافی

ابعاد اثر: 39×49

قیمت: تماس با هنرمند

توضیحات:

اَپ لیلیت

دریافت رایگان اپلیکیشن لیلیت