تابلو خطاطی یاد تو

تابلو خطاطی یاد تو

شناسـ‌نامه اثرهنری

نام اثر: یاد تو

نام هنرمند: نعیمه امینی هرندی

تکنیک: قلم و مرکب خط شکسته نستعلیق سبک قدما همراه با قطعه سازی

سبک: کالیگرافی

ابعاد اثر: 30×40

قیمت: تماس با هنرمند

توضیحات:

اَپ لیلیت

دریافت رایگان اپلیکیشن لیلیت