تابلو خطاطی امام رضا

تابلو خطاطی امام رضا

شناسـ‌نامه اثرهنری

نام اثر: امام رضا

نام هنرمند: نعیمه امینی هرندی

تکنیک: ورق طلا و مرکب روی بوم

سبک: نقاشیخط

ابعاد اثر: 47×56

قیمت: تماس با هنرمند

توضیحات:

اَپ لیلیت

دریافت رایگان اپلیکیشن لیلیت