تابلو خطاطی غزلیات حافظ به زبان لاتین

تابلو خطاطی غزلیات حافظ به زبان لاتین

شناسـ‌نامه اثرهنری

نام اثر: غزلیات حافظ به زبان لاتین

نام هنرمند: نعیمه امینی هرندی

تکنیک: قلم و مرکب روی کاغذ

سبک: کالیگرافی

ابعاد اثر: 27×37

قیمت: تماس با هنرمند

توضیحات:

اَپ لیلیت

دریافت رایگان اپلیکیشن لیلیت