اثر شماره 20 / گل و گلشن

اثر شماره 20 / گل و گلشن

شناسـ‌نامه اثرهنری

نام هنرمند: بیتا حاتم زاده

نام اثر: اثر شماره 20 / گل و گلشن

تکنیک: آبرنگ – کاغذ راف

سبک: امپرسیونیسم – مدرن

ابعاد اثر: 38×48

قیمت: 135 دلار (قابل تبدیل به ریال)

توضیحات:
تصویر فریم قاب بصورت مجازی می‌باشد و ابعاد اثر بدون قاب درج شده است.

اَپ لیلیت

دریافت رایگان اپلیکیشن لیلیت