اثر شماره 7 / گل و گلشن

اثر شماره 7 / گل و گلشن

شناسـ‌نامه اثرهنری

نام هنرمند: بیتا حاتم زاده

نام اثر: اثر شماره 7 / گل و گلشن

تکنیک: آبرنگ

سبک: امپرسیونیسم – مدرن

ابعاد اثر: 23×31

قیمت: 35 دلار (قابل تبدیل به ریال)

توضیحات:
تصویر فریم قاب بصورت مجازی می‌باشد و ابعاد اثر بدون قاب درج شده است.

اَپ لیلیت

دریافت رایگان اپلیکیشن لیلیت