اثر شماره 4 / نقش فیروزه

اثر شماره 4 / نقش فیروزه

شناسـ‌نامه اثرهنری

نام هنرمند: بیتا حاتم زاده

نام اثر: اثر شماره 4 / نقش فیروزه

تکنیک: آبرنگ

سبک: امپرسیونیسم – مدرن

ابعاد اثر: 27×37

قیمت: 25 دلار (قابل تبدیل به ریال)

توضیحات:
تصویر فریم قاب بصورت مجازی می‌باشد و ابعاد اثر بدون قاب درج شده است.

اَپ لیلیت

دریافت رایگان اپلیکیشن لیلیت