تابلو نقاشی غروب دریاچه

تابلو نقاشی غروب دریاچه

شناسـ‌نامه اثرهنری

نام اثر: غروب دریاچه

نام هنرمند: پریسا اکبری

مجموعه: حوالی فصلها

تکنیک: آبرنگ

سبک: الاپریما

ابعاد تابلو: 29/70×41

قیمت: تماس با هنرمند

توضیحات:

اَپ لیلیت

دریافت رایگان اپلیکیشن لیلیت