تابلو نقاشی مهاجر

تابلو نقاشی مهاجر

شناسـ‌نامه اثرهنری

نام اثر: مهاجر

نام هنرمند: پریسا اکبری

مجموعه: حوالی فصلها

تکنیک: آبرنگ

سبک: الاپریما

ابعاد تابلو: 59/4×42

قیمت: تماس با هنرمند

توضیحات:

اَپ لیلیت

دریافت رایگان اپلیکیشن لیلیت