دگرگونی‌های مثلث دیدگانی در عکاسی

  • مشروح مطلب
  • مطالب مشابه
  • بخش‌های مرتبط

دگرگونی‌های مثلث دیدگانی در عکاسی

بررسی دگرگونی‌های مثلث دیدگانی در عکاسی
عکسهای زنجیره‌ای تمرن خوبی را ارائه می‌دهند. شکیبایی که این کار لازم دارد به وسیله نتیجه‌ها که عبارتند از مجموعه‌ای از مثلثهای دیدگانی با دگرگونیهای متعدد، جبران می‌شود.
برای این کار بیش از بیست عکسبرداری در نیم ساعت انجام شده. جالبترین عکسها ،‌ از نخستین منظره عکسبرداری عمومی تا نتیجه مطلوب در اندازه کوچک در پایین نشان داده شده‌اند.

به هنگام شکیبایی مثلث دیدگانی ،‌حداقل یکی از ضلعهای مثلث با یکی از ضلعهای عکس موازی است: این کیفیت، تقویت کردن امتداد و دادن حرکتی را به مثلث ممکن می‌سازد. در عکس بزرگ سمت راست، مثلثی که یکی از زاویه‌های آن در پایین ترکیب‌بندی قرار گرفته، فشار قوی را دریافت می‌کند که به وسیله حرکتی که از بالا به پایین هدایت شده به وجود می‌آید.


دیدن منابع مطالب

بخش‌های مرتبط
مجله هنرمجله دانستنی‌های هنر

ژورنال‌های لیلیت

مجموعه‌ای جامع از مجلات دانستنی‌ها و مطالب مفید با موضوعات گوناگون و متنوع

اَپ لیلیت

دریافت رایگان اپلیکیشن لیلیت