تکنیک و روشهای تلفیقی در مدادرنگی

  • مشروح مطلب
  • مطالب مشابه
  • بخش‌های مرتبط

تکنیک و روشهای تلفیقی در مدادرنگی
با تلفیق تکنیک‌ها و روشهای انجام مدادرنگی و همچنین شیوه‌های دیگر می‌توان به تنوع زیادی در کاربرد مداد رنگی دست یافت.

سایه زدن به وسیله خط خطی‌های نامنظم و یا کلافی شکل و یا استفاده از نقاط و دایره‌های رنگی و یا هاشورهای کوتاه و کاربرد روشهای متنوع سایه زنی در جهت‌های مختلف با استفاده از وسایل دیگر نظیر پاستل و یا آبرنگ و گواش، نتایج بهتری را به دست می‌دهد.

در کاربرد روشهای مختلف، این نکته مهم است که برای دست یابی به یک کار منسجم و خوب باید مرتب تمرین نمود.

1-در استفاده از سایه زنی چند طرفه برای سایه‌های زمینه باید دقت کرد که فضای منفی زمینه، چطور بر روی موضوع اصلی تاکید کرده است.

2-گاهی پرداخت قسمتهایی از کار و ساده گذاشتن قسمتهای فرعی باعث تمرکز بر روی موضوع خواهد شد.


دیدن منابع مطالب

بخش‌های مرتبط
مجله هنرمجله دانستنی‌های هنر

ژورنال‌های لیلیت

مجموعه‌ای جامع از مجلات دانستنی‌ها و مطالب مفید با موضوعات گوناگون و متنوع

اَپ لیلیت

دریافت رایگان اپلیکیشن لیلیت