تابلو نقاشی اسب

تابلو نقاشی اسب

شناسـ‌نامه اثرهنری

نام اثر: اسب

نام هنرمند: عبدالحمید خادمی

تکنیک: رنگ روغن

سبک: امپرسیونیسم

ابعاد اثر: 24×25

قیمت: تماس با هنرمند

توضیحات:
تصویر فریم قاب بصورت مجازی می‌باشد و ابعاد اثر بدون قاب درج شده است.

اَپ لیلیت

دریافت رایگان اپلیکیشن لیلیت