تابلو نقاشی خانه‌ها و ساختمان‌ها

تابلو نقاشی خانه‌ها و ساختمان‌ها

شناسـ‌نامه اثرهنری

نام اثر: خانه ها و ساختمان ها

نام هنرمند: عبدالحمید خادمی

تکنیک: رنگ روغن

سبک: آبستره

ابعاد اثر: 28×33

قیمت: تماس با هنرمند

توضیحات:
تصویر فریم قاب بصورت مجازی می‌باشد و ابعاد اثر بدون قاب درج شده است.

اَپ لیلیت

دریافت رایگان اپلیکیشن لیلیت