تابلو نقاشی آرامش اقیانوس

تابلو نقاشی آرامش اقیانوس

شناسـ‌نامه اثرهنری

نام اثر: آرامش اقیانوس

نام هنرمند: حورا خاکدامن

تکنیک: رنگ روغن

سبک: رئالیسم – کلاسیک

ابعاد اثر: 60×40

قیمت: تماس با هنرمند

توضیحات:
تصویر فریم قاب بصورت مجازی می‌باشد و ابعاد اثر بدون قاب درج شده است.

اَپ لیلیت

دریافت رایگان اپلیکیشن لیلیت