تابلو نقاشی کلبه کوهستانی

تابلو نقاشی کلبه کوهستانی

شناسـ‌نامه اثرهنری

نام اثر: کلبه کوهستانی

نام هنرمند: حورا خاکدامن

تکنیک: رنگ روغن و کاردک

سبک: رئالیسم- کلاسیک

ابعاد اثر: 50×40

قیمت: تماس با هنرمند

توضیحات:
تصویر فریم قاب بصورت مجازی می‌باشد و ابعاد اثر بدون قاب درج شده است.

اَپ لیلیت

دریافت رایگان اپلیکیشن لیلیت