تابلو نقاشی برگریزان

تابلو نقاشی برگریزان

شناسـ‌نامه اثرهنری

نام اثر: برگریزان

نام هنرمند: حورا خاکدامن

تکنیک: رنگ روغن و کاردک

سبک: رئالیسم – کلاسیک

ابعاد اثر: 50×40

قیمت: تماس با هنرمند

توضیحات:
تصویر فریم قاب بصورت مجازی می‌باشد و ابعاد اثر بدون قاب درج شده است.

اَپ لیلیت

دریافت رایگان اپلیکیشن لیلیت