تابلو نقاشی پاییز در کوهستان

تابلو نقاشی پاییز در کوهستان

شناسـ‌نامه اثرهنری

نام اثر: پاییز در کوهستان

نام هنرمند: حورا خاکدامن

تکنیک: رنگ روغن

سبک: رئالیسم – کلاسیک

ابعاد اثر: 50×70

قیمت: تماس با هنرمند

توضیحات:
تصویر فریم قاب بصورت مجازی می‌باشد و ابعاد اثر بدون قاب درج شده است.

اَپ لیلیت

دریافت رایگان اپلیکیشن لیلیت