تابلو عکس نگاهی به سوی آزادی

تابلو عکس نگاهی به سوی آزادی

شناسـ‌نامه اثرهنری

نام اثر: نگاهی به سوی آزادی

نام هنرمند: مارتین آقانیانس

تکنیک: عکاسی

سبک: عکاسی خیابانی

ابعاد اثر: 50×70

قیمت: تماس با هنرمند

توضیحات:
تصویر فریم قاب بصورت مجازی می‌باشد و ابعاد اثر بدون قاب درج شده است.

اَپ لیلیت

دریافت رایگان اپلیکیشن لیلیت