تابلو عکس در انتظار سرنوشت

تابلو عکس در انتظار سرنوشت

شناسـ‌نامه اثرهنری

نام اثر: در انتظار سرنوشت

نام هنرمند: مارتین آقانیانس

تکنیک: عکاسی

سبک: عکاسی حیات وحش

ابعاد اثر: 50×70

قیمت: تماس با هنرمند

توضیحات:
تصویر فریم قاب بصورت مجازی می‌باشد و ابعاد اثر بدون قاب درج شده است.

اَپ لیلیت

دریافت رایگان اپلیکیشن لیلیت