سالن‌های نمایشگاه

بخش انتخاب سالن‌های مجازی برگزاری نمایشگاه هنری

۱- برای انتخاب نمایشگاه به شمارهٔ سالن و گنجایش آن دقت فرمائید.

۲- حداقل و حداکثر تعداد تابلوها و گنجایش سالن‌ها، به اندازه و ابعاد تابلوها بستگی دارد و متعاقباً هرچه اندازه تابلوها بزرگتر باشد، تعداد کمتری تابلو در سالن مورد نظر جای می‌گیرد.

۳- جهت برگزاری نمایشگاه خود سالن دلخواهتان با توجه به سلیقه و تعداد تابلوها انتخاب نمائید، سپس درخواست خود را از طریق بخش «تماس با ما» اطلاع دهید تا در اولین فرصت کارشناسان لیلیت شما را یاری نمایند.

۴- سالن‌های نمایشگاه باتوجه به موضوع نمایشگاه‌های گروهی، قابلیت شخصی سازی دارند.

۵- انتخاب سالن نمایشگاه در گالری لیلیت رایگان است. بابت سالنی که هنرمندان انتخاب می‌نمایند و نمایشگاه ایشان در آن سالن برگزار می‌گردد، هیچگونه هزینه‌ای از ایشان دریافت نمی‌شود.

۶- گالری لیلیت به عنوان اولین برگزارکننده نمایشگاه هنری در جهان‌های ناممکن، این ویژگی را برای هنرمندان گرامی فراهم نموده است که ایشان بتوانند نمایشگاه مجازی آثار هنری خود را در انواع جهان‌های ناممکن و فانتزی برگزار نمایند. برای اطلاعات بیشتر به بخش «برگزاری نمایشگاه هنری در جهان‌های ناممکن و فانتزی» وارد شوید.

◉ جهت اطلاع کامل از شرایط و قوانین برگزاری نمایشگاه، لطفاً به این لینک آدرس مراجعه نمائید: lilit.ir/holding

نمایش بر اساس:

 • ★ همه
 • ★ -پرطرفدار
 • ★ 1 اتاق
 • ★ 2 اتاق
 • ★ 3 اتاق
 • ★ 4 اتاق
 • ★ 5 اتاق
 • ★ جهان‌های ناممکن و فانتزی
★ همه
 • ★ همه
 • ★ -پرطرفدار
 • ★ 1 اتاق
 • ★ 2 اتاق
 • ★ 3 اتاق
 • ★ 4 اتاق
 • ★ 5 اتاق
 • ★ جهان‌های ناممکن و فانتزی
سالن نمایشگاه شماره 630

سالن نمایشگاه شماره 630

گنجایش حداکثر: 10 الی 16 تابلو

سالن نمایشگاه شماره 629

سالن نمایشگاه شماره 629

گنجایش حداکثر: 18 الی 26 تابلو

سالن نمایشگاه شماره 628

سالن نمایشگاه شماره 628

گنجایش حداکثر: 20 الی 24 تابلو

سالن نمایشگاه شماره 627

سالن نمایشگاه شماره 627

گنجایش حداکثر: 22 الی 26 تابلو

سالن نمایشگاه شماره 626

سالن نمایشگاه شماره 626

گنجایش حداکثر: 52 الی 60 تابلو

سالن نمایشگاه شماره 625

سالن نمایشگاه شماره 625

گنجایش حداکثر: 6 الی 12 تابلو

سالن نمایشگاه شماره 624

سالن نمایشگاه شماره 624

گنجایش حداکثر: 12 الی 18 تابلو

سالن نمایشگاه شماره 623

سالن نمایشگاه شماره 623

گنجایش حداکثر: 20 الی 25 تابلو

سالن نمایشگاه شماره 622

سالن نمایشگاه شماره 622

گنجایش حداکثر: 6 الی 9 تابلو

سالن نمایشگاه شماره 621

سالن نمایشگاه شماره 621

گنجایش حداکثر: 9 الی 12 تابلو

سالن نمایشگاه شماره 620

سالن نمایشگاه شماره 620

گنجایش حداکثر: 19 الی 26 تابلو

سالن نمایشگاه شماره 619

سالن نمایشگاه شماره 619

گنجایش حداکثر: 8 الی 15 تابلو

سالن نمایشگاه شماره 618

سالن نمایشگاه شماره 618

گنجایش حداکثر: 11 الی 19 تابلو

سالن نمایشگاه شماره 617

سالن نمایشگاه شماره 617

گنجایش حداکثر: 6 الی 12 تابلو

سالن نمایشگاه شماره 616

سالن نمایشگاه شماره 616

گنجایش حداکثر: 18 الی 28 تابلو

سالن نمایشگاه شماره 615

سالن نمایشگاه شماره 615

گنجایش حداکثر: 22 الی 30 تابلو

سالن نمایشگاه شماره 614

سالن نمایشگاه شماره 614

گنجایش حداکثر: 22 الی 28 تابلو

سالن نمایشگاه شماره 613

سالن نمایشگاه شماره 613

گنجایش حداکثر: 38 الی 44 تابلو

سالن نمایشگاه شماره 612

سالن نمایشگاه شماره 612

گنجایش حداکثر: 17 الی 21 تابلو

سالن نمایشگاه شماره 611

سالن نمایشگاه شماره 611

گنجایش حداکثر: 23 الی 27 تابلو

سالن نمایشگاه شماره 610

سالن نمایشگاه شماره 610

گنجایش حداکثر: 6 الی 12 تابلو

سالن نمایشگاه شماره 609

سالن نمایشگاه شماره 609

گنجایش حداکثر: 50 الی 57 تابلو

سالن نمایشگاه شماره 608

سالن نمایشگاه شماره 608

گنجایش حداکثر: 24 الی 30 تابلو

سالن نمایشگاه شماره 607

سالن نمایشگاه شماره 607

گنجایش حداکثر: 5 الی 6 تابلو

سالن نمایشگاه شماره 606

سالن نمایشگاه شماره 606

گنجایش حداکثر: 18 الی 21 تابلو

سالن نمایشگاه شماره 605

سالن نمایشگاه شماره 605

گنجایش حداکثر: 6 الی 12 تابلو

سالن نمایشگاه شماره 604

سالن نمایشگاه شماره 604

گنجایش حداکثر: 22 الی 30 تابلو

سالن نمایشگاه شماره 603

سالن نمایشگاه شماره 603

گنجایش حداکثر: 10 الی 12 تابلو

سالن نمایشگاه شماره 602

سالن نمایشگاه شماره 602

گنجایش حداکثر: 55 الی 65 تابلو

سالن نمایشگاه شماره 601

سالن نمایشگاه شماره 601

گنجایش حداکثر: 48 الی 52 تابلو

سالن نمایشگاه شماره 600

سالن نمایشگاه شماره 600

گنجایش حداکثر: 37 الی 25 تابلو

سالن نمایشگاه شماره 599

سالن نمایشگاه شماره 599

گنجایش حداکثر: 6 الی 12 تابلو

سالن نمایشگاه شماره 598

سالن نمایشگاه شماره 598

گنجایش حداکثر: 28 الی 36 تابلو

سالن نمایشگاه شماره 597

سالن نمایشگاه شماره 597

گنجایش حداکثر: 10 الی 17 تابلو

سالن نمایشگاه شماره 596

سالن نمایشگاه شماره 596

گنجایش حداکثر: 6 الی 12 تابلو

سالن نمایشگاه شماره 595

سالن نمایشگاه شماره 595

گنجایش حداکثر: 22 الی 26 تابلو

سالن نمایشگاه شماره 594

سالن نمایشگاه شماره 594

گنجایش حداکثر: 17 الی 27 تابلو

سالن نمایشگاه شماره 593

سالن نمایشگاه شماره 593

گنجایش حداکثر: 25 الی 30 تابلو

سالن نمایشگاه شماره 592

سالن نمایشگاه شماره 592

گنجایش حداکثر: 45 الی 55 تابلو

سالن نمایشگاه شماره 591

سالن نمایشگاه شماره 591

گنجایش حداکثر: 8 الی 11 تابلو

سالن نمایشگاه شماره 590

سالن نمایشگاه شماره 590

گنجایش حداکثر: 8 الی 12 تابلو

سالن نمایشگاه شماره 589

سالن نمایشگاه شماره 589

گنجایش حداکثر: 7 الی 15 تابلو

سالن نمایشگاه شماره 588

سالن نمایشگاه شماره 588

گنجایش حداکثر: 6 الی 12 تابلو

سالن نمایشگاه شماره 587

سالن نمایشگاه شماره 587

گنجایش حداکثر: 19 الی 25 تابلو

سالن نمایشگاه شماره 586

سالن نمایشگاه شماره 586

گنجایش حداکثر: 6 الی 12 تابلو

سالن نمایشگاه شماره 585

سالن نمایشگاه شماره 585

گنجایش حداکثر: 18 الی 24 تابلو

سالن نمایشگاه شماره 584

سالن نمایشگاه شماره 584

گنجایش حداکثر: 35 الی 50 تابلو

سالن نمایشگاه شماره 583

سالن نمایشگاه شماره 583

گنجایش حداکثر: 12 الی 18 تابلو

سالن نمایشگاه شماره 582

سالن نمایشگاه شماره 582

گنجایش حداکثر: 10 الی 15 تابلو

سالن نمایشگاه شماره 581

سالن نمایشگاه شماره 581

گنجایش حداکثر: 9 الی 12 تابلو

سالن نمایشگاه شماره 580

سالن نمایشگاه شماره 580

گنجایش حداکثر: 6 الی 12 تابلو

سالن نمایشگاه شماره 579

سالن نمایشگاه شماره 579

گنجایش حداکثر: 8 الی 12 تابلو

سالن نمایشگاه شماره 578

سالن نمایشگاه شماره 578

گنجایش حداکثر: 8 الی 16 تابلو

سالن نمایشگاه شماره 577

سالن نمایشگاه شماره 577

گنجایش حداکثر: 23 الی 28 تابلو

سالن نمایشگاه شماره 576

سالن نمایشگاه شماره 576

گنجایش حداکثر: 25 الی 30 تابلو

سالن نمایشگاه شماره 575

سالن نمایشگاه شماره 575

گنجایش حداکثر: 16 الی 26 تابلو

سالن نمایشگاه شماره 574

سالن نمایشگاه شماره 574

گنجایش حداکثر: 5 الی 6 تابلو

سالن نمایشگاه شماره 573

سالن نمایشگاه شماره 573

گنجایش حداکثر: 6 الی 12 تابلو

سالن نمایشگاه شماره 572

سالن نمایشگاه شماره 572

گنجایش حداکثر: 19 الی 27 تابلو

سالن نمایشگاه شماره 571

سالن نمایشگاه شماره 571

گنجایش حداکثر: 20 الی 26 تابلو

اَپ لیلیت

دانلود اپلیکیشن لیلیت

با نصب اپلیکیشن، لیلیت را در دستگاه همراه خود داشته باشید و سرگرم شوید…