برنامه‌ریزی حمل‌ و نقل کالا

  • مشروح مطلب
  • مطالب مشابه
  • بخش‌های مرتبط

اهداف برنامه‌ ریزی حمل‌ و نقل کالا

برنامه ریزی حمل و نقل کالا حائز اهمیت است زیرا یکی از مهم ترین زیر مجموعه‌های شهری سیستم حمل و نقل می‌باشد. برنامه ریزی حمل و نقل کالا فعالیتی است که در آن اقدامات لازم جهت سوق دادن یک سیستم حمل و نقل به وضعیت دلخواه را مورد بررسی قرار می‌دهند که در ادامه انواع مختلف آن را بیان خواهیم کرد.

.

انواع برنامه ریزی حمل و نقل

برنامه ریزی حمل و نقل کالا را می‌توان به سه دسته برنامه ریزی تقسیم کرد: برنامه ریزی کوتاه مدت؛ برنامه ریزی میان مدت و همچنین برنامه ریزی بلند مدت. برای اجرای برنامه ریزی به صورت کوتاه مدت کار بسیار ساده تر است، به طوری که در این نوع برنامه ریزی سرمایه کمتر نیز کفایت می‌کند، همچنین در این نوع برنامه ریزی نیازی به ساخت و سازهای گسترده وجود نخواهد داشت. این در حالی است که برای برنامه ریزی بلند مدت باید هزینه‌های بیشتری صرف کرد و ساخت و سازهای گسترده تر و بزرگتر جزء الزامات است. در واقع برنامه ریزی کوتاه مدت با هدف اندازه گیری حداکثر ظرفیت بهره برداری و استفاده بهتر از تجهیزات می‌باشد و در اصل می‌توان برنامه ریزی کوتاه مدت را مطالعه ای آغازین برای اجرای برنامه ریزی بلند مدت و اجرای حتمی پروژه دانست.

.

مهم ترین ویژگی‌های برنامه ریزی حمل و نقل کالا

در ابتدای طراحی زیر ساخت‌های مربوط به حمل و نقل کالا باید توجه داشت که طرح مورد نظر چقدر هزینه در پی خواهد داشت و چه مقدار سرمایه برای اجرای آن باید در نظر گرفت؟ همچنین باید دانست سرمایه از چه طریقی باید تامین شود؟ پروژه‌های مستقل طرح را طبق کدام اولویت بندی باید انجام داد؟ تمامی این مراحل باید کنترل شده تا در طول اجرای پروژه به مشکل بر نخوریم. مهمترین شبکه‌های حمل و نقل کالا بزرگراه ها، خطوط ریلی و حمل و نقل هوایی می‌باشد که شبکه حمل و نقل بزرگراهی خود نیز به دو دسته‌ی خیابان‌ها و جاده‌های شریانی تقسیم می‌شود. در حمل و نقل هوایی نیز تمامی موارد از جمله طراحی فرودگاه، فرود و برخاستن هواپیما از زمین، فضای توقف، خدمات بلیط فروشی،امنیت تسهیلات جابجایی بار برای مسافران نیز باید مورد بررسی قرار بگیرد. رسیدن به بهترین سیستم حمل و نقل کالا، ایجاد جهش و فعالیت اقتصادی بهینه با کم کردن هزینه ها، برآورد هزینه‌های لازم فعالیت ها، ایمن نمودن راه‌ها و وسایل نقلیه، کاهش و به حداقل رساندن تصادفات، از مهمترین دستاورد‌های برنامه ریزی حمل و نقل کالا می‌باشد.

.

اهداف مطالعات برنامه ریزی حمل و نقل کالا

با توجه به اینکه اهداف برنامه ریزی حمل و نقل کالا مهم و کاربردی می‌باشد باید مطالعات زیادی بر روی آن انجام شود تا مواردی از قبیل حفاظت از محیط زیست، تحریک رشد اقتصادی، بهبود دسترسی به اشتغال، کاستن از ازدحام، کاهش آلودگی صوتی و هوا رعایت شود. با توجه به این که سه گروه اپراتورها، استفاده کنندگان و غیر استفاده کنندگان تحت تاثیر برنامه ریزی حمل و نقل کالا قرار می‌گیرند، یک برنامه ریزی حمل و نقل کالای موفق باید به گونه ای باشد که نیازهای هر سه گروه به صورت متعادل برطرف شود. با توجه به افزایش روز افزون جمعیت برنامه ریزی حمل و نقل باید به گونه ای باشد که نیاز تمامی افراد برآورده شود.

.
منابع:
.http://blog.yarbox.co

اَپ لیلیت

دریافت رایگان اپلیکیشن لیلیت