دستورالعمل بلند و حمل کردن بار

 • مشروح مطلب
 • مطالب مشابه
 • بخش‌های مرتبط

الف) بلند کردن بار:

 • کلیه کارگرانی که در کارشان نیاز به بلند کردن و حمل بار دارند باید در مورد اصول ارگونومی حمل بار آموزش‌های لازم را دیده باشند.
 • بلند کردن وحمل بار باید با خصوصیات فیزیکی کارگر مطابقت داشته باشد.
 • اگر بلند کردن بارهای سنگین یا حمل مکرر بار در محیط کار غیر قابل اجتناب است, این گونه فعالیت‌ها باید به تناوب و در بین سایر کارهای سبکتر انجام گیرند.
 • اگر بلند کردن بارهای دستی سنگین (بیش از 23 کیلوگرم) امری ضروری و اجتناب ناپذیر باشد، شرایط باید بهینه شوند:
 • باید بتوان بار را در نزدیکی بدن نگاه داشت (فاصله افقی بین دست و قوزک پا در حالت نشسته حدود 25 سانتی متر است).
 • ارتفاع اولیه بار از زمین، قبل از بلند کردن، باید حدود 75 سانتی متر باشد.
 • تغییر مکان بار به صورت عمودی نباید از 25 سانتی متر بیشتر باشد.
 • امکان برداشتن بار با هردو دست باید میسر باشد.
 • بار باید دارای جای دست یا دسته باشد.
 • بدن به هنگام بلند کردن بار باید آزاد باشد.
 • در هنگام بلند کردن بار،نباید بدن را چرخاند.
 • در هر پنج دقیقه نباید بیش از یک مرتبه نسبت به بلند کردن بار اقدام کرد.
 • عمل بلند کردن بار نباید بیشتر از یک ساعت طول بکشد و پس از آن حتما باید وقفه ای جهت استراحت یا انجام کارهای سبکتر در نظر گرفته شود.
 • مدت زمان استراحت یا کار سبکتر برابر 120/1 زمان بلند کردن بار در نظر گرفته می‌شود.
 • بارهای تکی نباید خیلی سبک باشند. (در غیر این صورت خطر بلند کردن چند بار بصورت یک جا پیش می‌آید).
 • طراحی میزها،طبقات،ماشین آلات و موارد مشابهی که بار از روی آنها برداشته و یا بر روی آنها گذاشته می‌شود باید به بهینه کردن شرایط باربرداری کمک کند:
 • در هنگام برداشتن یا گذاشتن بار باید امکان نزدیک شدن به آن میسر باشد.
 • پاها و وضعیت قرار گرفتن آنها باید به گونه ای باشد که امکان ثابت و محکم قرار دادن پاها میسر گردد. همچنین فرد باید بتواند که زانوهای خودرا خم کند.
 • خم کردن و یا چرخش بدن نباید اجباری باشد.
 • ارتفاع و محل بار بر روی سطح میز باید به گونه ای باشد که در زمان بلند کردن و یا بر زمین گذاشتن بار،دست‌ها در بهترین ارتفاع (حدود 75 سانتی متر) و نزدیک به بدن قرار گیرند.
 • اشیاء و اقلامی که در انبارها مکررا جابه جا می‌شوند باید در ارتفاع بهینه فوق قرار گیرند.
 • برای اینکه در هنگام بلند کردن بار بتوان تا بیشترین حد امکان آن را به بدن نزدیک کرد،اندازه بار باید تا جایی که ممکن است کوچک باشد.
 • اگر بار از روی زمین برداشته می‌شود،باید امکان قرار دادن آن در بین زانوها وجود داشته باشد.
 • لبه‌های بار نباید تیز باشد. در صورتی که بار مورد نظر دارای لبه‌های تيز و ناهموار است از دستکش مناسب استفاده کنيد.
 • سطوح بار نباید داغ یا سرد باشند.
 • بهتر است وزن بار و توصیه‌های ایمنی روی بار نوشته شود.
 • اگر وزن بار خیلی سنگین تر از مقداری است که یک نفر بتواند آن را بلند کند،این کار باید با کمک چند تن صورت گیرد. این افراد باید دارای قدرت و قامت برابر باشند تا بتوانند به خوبی با هم کار کنند.یکی از ایشان باید بلند کردن بار را هماهنگ کند تا از حرکات ناگهانی و غیر منتظره جلوگیری شود.
 • در صورت امکان به جای بلند کردن بار، از وسایل لازم باربری استفاده کنید.
 • بار مورد نظر را از نظر حجم و بزرگی تخمين بزنيد که آيا در هنگام بلند کردن آن تسلط کامل داريد يا مجبوريد در طی دو مرحله آن را بلند کنيد.
 • وجود روغن و چربی‌ها روی بارها می‌تواند مانع چنگش مناسب دست‌ها روی بار شوند. قبل از بلند کردن بارها بايد آنها عاری از هر گونه چربی و روغن‌ها و يا گريس باشند. (توجه داشته باشيد که دستکش‌های کهنه نيز می‌توانند مانع چنگش مناسب دستها باشند).
 • در هنگام بلند کردن بار ابتدا زانوهای خود را خم کنيد در حالی که کمر خود را راست نگه داشته ايد بار را محکم بگيريد و قبل از اينکه بار را بلند کنيد مطمئن شويد که زير پاهای شما محکم است. همين که بار را بلند کرديد آن را نزديک بدن خود نگاه داريد.
 • براي حفظ تعادل در كنار بار طوري قرار گيريد كه يك پاي شما جلوتر از پاي ديگر باشد.
 • بار را با فشار بر روي پاهاي خود نه با فشار بر روي كمر بلند كنيد و هنگام بلند كردن بار پشت خود را صاف نگه داريد .
 • قبل از بلند كردن بار آن را محكم در دست بگيريد.
 • جهت خارج کردن بار از یک جعبه،باید بتوان آن را به سادگی برداشت و نباید برای دسترسی به آن به داخل جعبه خم شد.
 • برای بلند کردن بار در درجه اول پاهای خود را داست کنید.
 • نباید به طور ناشیانه بار را بالا و یا پایین آورد.
 • برای گرفتن کمک، چه بصورت مکانیکی و چه از افراد دیگر، هرگز درنگ نکنید.
 • با دست هایی که به طرف جلو دراز شده اند، بار را بالا و پایین نیاورید.
 • اگر لازم است که بار از یک نقطه پایین برداشته شود و یا در ارتفاع‌های مختلف تحویل گرفته شود،علاوه بر وسایل غلطاننده باید از وسایل بالا و پایین آورنده نیز استفاده شود.
 • بلند کردن یا پایین آوردن بار،اگر غیر قابل اجتناب است، باید در جلوی تنه،یعنی بین ارتفاع باسن و سینه انجام گیرد.
 • اگر بلند کردن بار از سطح زمین و یا پایین آوردن آن،مورد نظر باشد،باید بار را به شرط آن که امکان پذیر باشد،بین پاها قرار داد.
 • از بلند کردن و یا پایین آوردن اشیایی که در جلوی پاها و زانوها قرار دارند باید اجتناب کرد.
 • اگر کار به خودی خود سخت می‌باشد،در آن باید از بلند کردن مداوم بارهای سنگین جلوگیری شود.
 • مدت زمان بالا و پایین آوردن بار نباید بیش از 2 تا 4 ثانیه باشد و بار نیز باید توسط هردو دست گرفته شده باشد.
 • بالا و پایین آوردن بار باید بصورت یک حرکت آهسته، روان و پیوسته باشد.
 • در بالا و پایین آوردن بار نباید وضعیت بدنی محدود باشد.
 • اصطکاک بین پا وسطح زمین کافی باشد.
 • درجه حرارت و رطوبت معتدل باشد.
 • فاصله افقی بین دو دست بیشتر از 65 سانتی متر نباشد.
 • فعالیت‌های بالا و پایین آوردن بار را بر اساس کار و محیط کار طراحی کنید.

.

ب) حمل بار:

حمل ارگونومی بار

حمل ارگونومی بار

 • مقدار مجاز برای حمل بار برابر با مقدار مجاز بلند کردن بار (23 کیلوگرم) است.
 • بار را تا حد امکان به بدن خود نزدیک کنید.
 • بار باید دستگیره‌های مناسبی داشته باشد.
 • لبه‌های بار نباید تیز باشد. لبه‌ی تيز بعضی از بارها ميتواند فشار زيادی را به دستهای شما وارد نمايد. حتی المقدور انگشتان خود را دور از لبه‌ی تيز بارها قرار دهيد. اين مسئله زمانی مهم است که شما می‌خواهيد بار را از ميان درب‌ها عبور دهيد يا اينکه وقتی بار را روی زمين قرار می‌دهيد.
 • از حمل بارهای بلند خودداری شود.
 • از حمل بار با یک دست خودداری شود.
 • در صورت امکان به جای حمل دستی از وسایل حمل و نقل استفاده کنید.
 • هنگامی که فردی چرخ دستی را با هل دادن یا کشیدن به حرکت در می‌آورد، نیروی مصرفی وی نباید از 200 نیوتن بیشتر شود.
 • اگر حمل بارهای سنگین یا حمل مکرر بار در محیط کار غیر قابل اجتناب است, این گونه فعالیت‌ها باید به تناوب و در بین سایر کارهای سبکتر انجام گیرند.
 • هنگام کشیدن یا هل دادن از وزن بدن خود استفاده کنید.
 • در هنگام هل دادن بدن باید به طرف جلو خم و در زمان کشیدن باید به عقب متمایل شود.
 • در زمان کشیدن و هل دادن،فاصله افقی بین قوزک پای عقب و دستها باید حداقل برابر 120 سانتی متر باشد.
 • در زمان کشیدن باید فضای کافی در زیر چرخ دستی موجود باشد تا بتوان پای جلو را دقیقا در زیر دست‌ها قرار داد.
 • چرخ دستی‌ها باید دارای دستگیره هایی باشند که امکان وارد آوردن نیرو به آنها توسط هردو دست میسر باشد.
 • دسته‌های چرخ دستی‌ها باید استوانه ای باشند.
 • دسته‌های عمودی چرخ دستی‌ها باید در ارتفاع 90-120 سانتی متر قرار گیرند.
 • چرخ‌های چرخ دستی‌ها باید در جهات مختلف حرکت کنند.
 • در صورت امکان از حرکت چرخ دستی‌ها بر روی سطوح ناهموار خودداری کنید.
 • با چرخ دستی به عقب راه نروید ، مگر اینکه از پله یا سراشیبی بخواهید بالا بروید.
 • وقتی که به طرف پایین در سرازیری می‌روید ، چرخ دستی را در جلو نگه دارید به طوری که بتوانید در تمام زمانها آن را کنترل کنید .
 • چرخ‌های دستی را در پیاده رو حرکت دهید.
 • تنها متصدی جک پالت‌ها می‌تواند با آنها کار کند.
 • ظرفیت بار از مقدار ظرفیت بار تولید کننده تجاوز نکند و صفحه ظرفیت بلند کردن بار را روی جک پالتها بخوانید، اگر مطمئن نیستید.
 • برای جلوگیری از لغزش بار جک پالتها را به آرامی حرکت دهید و متوقف کنید.
 • جک پالتها را به طور دستی بکشید و آنها را وقتی که از سرازیری پایین می‌روید یا از جای محصور به دیوار رد می‌شوید ، هل دهید.
 • اگر بار مانع دید شماست ، یک دیده بان برای همراهی تان بخواهید.
 • اگر کسی در راه شما قرار گرفت جک پالتها را متوقف کنید.
 • هرگز پاهاتان را زیر جک پالتها قرار ندهید.
 • هرگز ازقطعه دوم تجهیزات برای هل دادن، کشیدن یا بلند کردن یک دستگاه استفاده نکنید.
 • وقتی که دستگاه خالی را حرکت می‌دهید به آهستگی برانید.
 • همیشه وسیله حفاظت فردی مناسب را بپوشید.
 • دستها، پاها و دیگر اعضای بدن را محدود به خطوط حرکت جک پالتها نگه دارید.
 • هرگز روی جک پالتها سواری نکنید.
 • روی هم چيدن کالاها بايد با استفاده از پالتها باشد. سوار شدن بر روی شاخک‌های ليفتراک‌ها سقوط و خطر مرگ را به دنبال دارد.
 • مسافت حمل بار حتی المقدور کوتاه باشد.
 • مسیر حمل بار باید عاری از هرگونه شیئ اضافه باشد و نیز تمیز باشد.

.
منابع:
.https://acgih.ir

اَپ لیلیت

دریافت رایگان اپلیکیشن لیلیت