تابلو نقاشی اشک‌ها

تابلو نقاشی اشک‌ها

شناسـ‌نامه اثرهنری

نام اثر: اشک‌ها

نام هنرمند: معصومه رضایت

تکنیک: ماژیک روی کاغذ

سبک: انیمه و مانگا

ابعاد اثر: A4

قیمت: تماس با هنرمند

توضیحات:
تصویر فریم قاب بصورت مجازی می‌باشد و ابعاد اثر بدون قاب درج شده است.

اَپ لیلیت

دریافت رایگان اپلیکیشن لیلیت