تابلو نقاشی فرشته و شیطان

تابلو نقاشی فرشته و شیطان

شناسـ‌نامه اثرهنری

نام اثر: فرشته و شیطان

نام هنرمند: معصومه رضایت

تکنیک: ماژیک روی مقوای فابریانو

سبک: انیمه و مانگا

ابعاد اثر: بین A4 و A3

قیمت: تماس با هنرمند

توضیحات:
تصویر فریم قاب بصورت مجازی می‌باشد و ابعاد اثر بدون قاب درج شده است.

اَپ لیلیت

دریافت رایگان اپلیکیشن لیلیت