تابلو نقاشی فرشته

تابلو نقاشی فرشته

شناسـ‌نامه اثرهنری

نام اثر: فرشته

نام هنرمند: معصومه رضایت

تکنیک: ماژیک روی مقوای فابریانو

سبک: انیمه و مانگا

ابعاد اثر: حدوداً A5

قیمت: تماس با هنرمند

توضیحات:
تصویر فریم قاب بصورت مجازی می‌باشد و ابعاد اثر بدون قاب درج شده است.

اَپ لیلیت

دریافت رایگان اپلیکیشن لیلیت