تابلو نقاشی زنان سوگوار

تابلو نقاشی زنان سوگوار

شناسـ‌نامه اثرهنری

نام اثر: زنان سوگوار

نام هنرمند: مطهره سیروس

تکنیک: رنگ روغن و اکرولیک

سبک: اکسپرسیونیسم

ابعاد اثر: 80×120

قیمت: تماس با هنرمند

توضیحات:
تصویر فریم قاب بصورت مجازی می‌باشد و ابعاد اثر بدون قاب درج شده است.

اَپ لیلیت

دریافت رایگان اپلیکیشن لیلیت