تابلو نقاشی شتربانان

تابلو نقاشی شتربانان

شناسـ‌نامه اثرهنری

نام اثر: شتربانان

نام هنرمند: مطهره سیروس

تکنیک: رنگ روغن

سبک: پست امپرسیونیسم

ابعاد اثر: 100×70

قیمت: تماس با هنرمند

توضیحات:
این نقاشی به کاروان‌های تجاری اعراب اشاره دارد،
تصویر فریم قاب بصورت مجازی می‌باشد و ابعاد اثر بدون قاب درج شده است.

اَپ لیلیت

دریافت رایگان اپلیکیشن لیلیت